در این بخش جزوات، تمرین‌ها و منابع اضافه‌ی کلاس‌های حضوری در آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای به تفکیک درس ارایه می‌شود.

در این درس جزوات درس و تمرین‌ها و منابع لازم برای مطالعات ارایه می‌شود.